maandag 10 december 2012

Website reunie boerderij Deurne online

Sinds vandaag, 10 december 2012, is ‘de reunie’ online te vinden via deze website en daarnaast ook via Facebook en Twitter. Hiermee is het gerucht dat al een tijdje in de Deurnese lucht hing tastbaar geworden en kan de voorpret voor iedereen pas echt beginnen.

Omdat de reünie alleen door kan gaan bij voldoende belangstelling, is het nu zaak dat degenen die dit initiatief een warm hart toedragen, helpen dit nieuws wereldkundig te maken, zodat de komende weken zoveel mogelijk oud-boerderijgang(st)ers er lucht van krijgen. Dit kan via mond-tot-mondreclame, via de Tell-a-friend-optie op deze site, door lid te worden van de groep op Facebook en daar oude bekenden vanuit je vriendenlijst toe te voegen of door de reünie op Twitter te volgen. (Dit alles om de kans te vergroten om via Internet gevonden te worden.)

1 Februari 2013 is de uiterste peildatum waarop zal worden bepaald of het aantal  aanmeldingen op dat moment voldoende is om de reünie tot een succes te kunnen maken.

Het afgelopen jaar heeft een klein groepje al het nodige voorwerk verzet. Er hebben op de voormalige locatie, nu OJC De Roos, een aantal vergaderingen plaatsgevonden om ideeën uit te wisselen en te komen tot een globaal plan van aanpak, waarvan inmiddels de resultaten zichtbaar worden want de eerste aanmeldingen via de site zijn al een feit. Dat belooft wat!

Groeten,

de organisatie,
Reünie Boerderij Deurne.